Administratie en advies

Hieronder valt:

  • Het verzorgen van de gehele administratie in een geavanceerd boekhoudpakket;
  • Het verzorgen van uw salarisadministratie door onze partner Loonbureau.NL, welke garant staat voor hoogwaardige dienstverlening met een aanlevering van uw salarisoutput binnen 24 uur na aanlevering van uw periodieke gegevens;
  • Het verzorgen van de periodieke aangiften omzetbelasting, opgaaf Intracommunautaire prestaties, Intrastat CBS, indienen van teruggaaf buitenlandse BTW;
  • Ondernemers die hun administratie zelf willen boeken, krijgen van Dings belasting adviezen intensieve training en begeleiding, zodat aan het einde van de rit nog een kleine stap hoeft te worden gemaakt naar het samenstellen van de jaarrekening;
  • Intensieve startersbegeleiding vanaf het begeleiden bij het schrijven van een ondernemersplan , ondersteuning bij financieringsgesprekken met bankiers tot en met het inrichten van uw administratieve organisatie en opzetten van uw administratie;
  • Advisering aan de hand van uw financiële en fiscale cijfers: hoe verder met uw onderneming. Waar nodig doorverwijzing naar externe experts.

Door het tijdig bijwerken van uw administratie kunnen gemakkelijk periodiek managementoverzichten worden gemaakt, aan de hand waarvan Dings belasting adviezen periodiek met u de situatie kan beoordelen en waar nodig een stappenplan kan maken.

Voor ondernemers die hun hele administratie door Dings belasting adviezen laten verzorgen, wordt gebruik gemaakt van SnelStart , een geavanceerd pakket met slimme importmogelijkheden vanuit o.a. telebanking en exportmogelijkheden naar jaarrekeningensoftware Infine en fiscale software Kluwer.

Voor ondernemers die zelf online willen boeken, stemt Dings belasting adviezen haar pakketkeuze af op betreffende cliënt.
Dings belasting adviezen houdt de ontwikkelingen op het gebied van XBRL/SBR (gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met Belastingdienst, CBS en banken, hetgeen vanaf 2013 verplicht is) nauwgezet bij en speelt hierop in door te kiezen voor slimme softwarepakketten die hiervoor gemakkelijk kunnen worden aangepast.